مصاحبه با استاد دربرنامه صبح بخیر ایران

barj

دراین قسمت ویدئویی ۵ دقیقه ای را می توانید دانلود نمایید که دربرنامه صبح بخیر ایران با ایشان مصاحبه شده است. به منظور سهولت در دریافت ویدئو، آن را به ۳ قسمت با حجم های حدود ۱۰ مگابایت تقسیم کرده ایم. دریافت قسمت اول دریافت قسمت دوم دریافت قسمت...