۱ بهمن, ۱۳۹۲

تقدیر نامه ها

برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی، روی آنها کلیک کنید.
۱ بهمن, ۱۳۹۲

تصاویر استاد

برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی، روی آنها کلیک کنید.   تصاویر آثاراستاد در موزه آستان قدس رضوی