نمایشگاه ها

401

از جمله نمایشگاههایی که شرکت نموده ام عبارتند از: ۱- نمایشگاه سراسری صنایع دستی کشور( چهاردهمین اجلاس آسیایی شورای جهانی صنایع دستی در یاغ چهل ستون اصفهان) ۲- دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی ایران ( ۲۵ مهر ۱۳۷۰ ) در شیراز. ۳- نخستین نمایشگاه آثار برگزیده صنایع دستی کشورهای...